Wat is Beachpraise?

Beachpraise is een christelijk evenement in openlucht om jongeren samen te brengen rond God en waarbij lofprijs en aanbidding door middel van muziek centraal staat. De eerste Beachpraise ging door in 2005. Aanvankelijk was het de bedoeling om samen te komen op het strand of langs de dijk, maar om praktische redenen was dit niet mogelijk en hadden we onze vaste stek op Domein Raversijde (nabij het strand) te Oostende. Vanaf 2014 hebben we een nieuwe locatie, namelijk de evenementenweide van Sportpark De Schorre (nog steeds in Oostende). Ondertussen is er beslist om Beachpraise telkens de laatste zaterdag van augustus te plannen en dat we ook onze Waalse broers en zussen er bij betrekken.Als christenen willen we hiermee aantonen dat wij ook over taalgrenzen heen samenkomen voor die Ene God! Dit in tegenstelling tot wat er zich in het huidige politiek bestel afspeelt.

Naar God toe...

Het algemene doel is om in de vrije natuur God groot te maken en te aanbidden. Dit heeft als effect dat God verhoogd wordt en dat andere stemmen MOETEN zwijgen. Dat kan niet anders volgens Gods woord. Daardoor gaat zijn Geest werken in de harten van de mensen, ook de ongelovigen. We willen een open karakter creëren en vooral niet in een afgesloten ruimte als christenen apart onder elkaar zijn of op zichzelf zijn!

Naar de wereld toe...

Daarmee is meteen het tweede aspect duidelijk. Het open karakter biedt de mogelijkheid om een getuigenis te zijn naar deze wereld. Daarom moet het laagdrempelig zijn. Het evenement is bewust gratis toegankelijk omdat we er op willen vertrouwen dat God ten volle achter dit gebeuren staat, ook financieel. Als God iemand op het hart geeft Beachpraise te sponsoren, staan wij daar zeker open voor. Daarnaast wordt duidelijk de boodschap van het evangelie naar voren gebracht en is er ruimte voor iedereen (gelovig en ongelovig) om door te praten. Vandaar ook de tent met de praatpaal.

Naar elkaar toe...

Het derde aspect: een ontmoetingsplek zijn voor christenjongeren om elkaar (opnieuw) te ontmoeten en opgebouwd te worden door middel van samenzang en muziek. Aangezien er vele jongeren van de andere kant van het land komen, is er ook een catering voorzien, die we sinds 2010 zelf verzorgen. De opbrengst van de catering gaat volledig naar Beachpraise, misschien op later tijdstip naar een project. Daarnaast is er ook mogelijkheid om stands te bezoeken.