Beachpraise 2007

Enthousiast zijn over het christelijk geloof, kan dat nog? Als je op de Beachpraise rondloopt, dan zie je dat het kan! Bijna 700 jongeren uit heel België waren naar Oostende gereisd voor dit avondvullende programma in de open lucht, met als hoogtepunt het praiseconcert met Zeal-7. Samen hebben we staan zingen tot eer van God en samen hebben we gebeden voor dit land! Lara Osborne, speciaal overgekomen vanuit Engeland, beet de spits af met een mooi repertoire van vnl. door haarzelf geschreven liederen. Edden, de Franstalige band had een afwisselend programma met praise en moderne nummers, en Zeal-7 sloot de avond af met een praiseprogramma, waarvan de liedjes konden worden meegezongen met behulp van twee grote projectieschermen. Ikzelf mocht het levensverhaal vertellen van de bange Cassie, die op het moeilijkste moment van haar leven koos voor God... en dit met de dood moest bekopen. Naast het grote podium waren er weer een aantal stands, er was een boeken- en Cd-verkoop, de snacktent deed goede zaken en ook de praatpaal (de nazorgtent) was weer open.

In de week voorafgaand aan de Beachpraise werd ik bepaald bij het volgende vers uit de Bijbel:

Ik zal U loven, o Here, onder de volken, ik zal U psalmzingen onder de natien; want hemelhoog is uw goedertierenheid,tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde (Psalm 57:10-12).

Vanaf dat moment ben ik gaan bidden dat dit werkelijk mocht gaan gebeuren... En het is uitgekomen! 700 jongeren stonden samen God te loven bij een ondergaande zon aan de Belgische kust, en samen mochten we bidden voor dit land. Ik geloof dat België het heeft gemerkt... en ik geloof dat God zijn goedertierenheid en trouw ook aan dit land wil tonen...